Legal Info
People is een international geregistreerd merk van NMP Amsterdam NL. Entire © 2010-2024 St. G Media, Amsterdam, alle rechten voorbehouden.


People Direct is géén escortbemiddeling, maar een (deel van een) website waar klanten en ongebonden jongens in een vrije markt direct met elkaar in contact kunnen treden, zonder enige aktieve bemoeienis, van wat voor aard dan ook, onzerzijds. Wij sluiten elke aansprakelijkheid dan ook expliciet uit.

Duplication of any information and/or pictures is forbidden and will be prosecuted. Gebruik van deze site vereist uw accoord met onze Gebruiksvoorwaarden.
Entire © 1992- 2024 Site & Legal Info