Gebruiksvoorwaarden People Direct

Deze site is auteursrechtelijk eigendom van Stichting Gayamsterdam, en wordt beheerd door de Stichting G Media Amsterdam, Nederland en zal naar onze beste kunnen worden onderhouden. De Stichting G Media maakt met toestemming gebruik van de handelsnaam People, eigendom van NMP/ People Amsterdam. Met onze site wordt de internet site van People Direct bedoeld als op te vragen op http://direct.people.nl. 

T.a.v. het gebruik met toestemming van de handelsnaam People:
People Direct is een wezenlijke andere service dan People Escort:
People Direct is alleen een internet-service, en is 1-1 direct computer contact,
waarintegen People Escort aktieve escortbemiddeling behelst.
Indien u afspraken maakt met jongens op People Direct, u maakt dus direct contact, bent u geheel zelf verantwoordelijk voor het nagaan van alle eventuele juridische implicaties.

De jongens waarvan u foto's ziet, zijn voor zover de verklaring van deze jongens strekt, hun eigen afbeelding.
Foto's zijn voor persoonlijk en uitsluitend privé gebruik en mogen op geen enkele manier zonder toestemming publiekelijk gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van de site- en foto-eigenaar. In het geval u onverhoopt toch de foto's op deze site op een andere wijze aanwendt dan waarvoor deze zijn bedoelt, bent u aansprakelijk voor alle hier evt. uit voortvloeiende schade. Door uzelf aan te melden als gebruiker van onze site gaat u hiermee accoord. De informatie die u hiervoor verstrekt heeft u naar waarheid ingevuld.

De verstrekte informatie zal door ons met alle zorgvuldigheid behandeld worden en is strikt vertrouwelijk en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt als op deze pagina's vermeld. Creditcard gegevens zullen nooit on-line gebruikt worden zelfs niet in een, voor een browser, ontoegankelijk gebied. De informatie die u verstrekt, zoals e-mail adres e.d., zal niet worden gedistribueert in welke vorm dan ook. De foto's die u ziet worden aangeboden onder een "as=is" basis en moeten als zodanig worden gerespecteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten aangaande aangeboden materiaal, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten gemaakt door de server die wij gebruiken. De uitgebreide bescherming van onze databases is bedoeld om discretie te bieden. Door het aanvragen van een account gaat u akoord met onze voorwaarden en respecteert u de integriteit en discretie van jongens die zich op deze site adverteren. Als u niet akoord gaat met onze voorwaarden bent u vrij om u van aanvraag en het gebruik van onze site te onthouden.

Al het materiaal op deze site is eigendom van de Stichting Gayamsterdam of van de copyright houders. Het materiaal mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend. Het is verboden om het fotomateriaal en/ of lay-out te kopiëren of distribueren. Het gebruik of raadplegen van informatie op deze site is uw vrije keus. De beschrijvingen en meningen op deze site zijn verkooppraatjes van mensen die zichzelf aanbieden, en moeten als zodanig worden geinteperteerd. Aan deze beschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij zijn tot het uiterste gegaan om de veiligheid te garanderen van onze beveiligde gebieden; wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor evt. misbruik door derden. Met het invullen van uw creditcardnummer, die enkel gebruikt zullen worden voor de daartoe gegeven doelen, gaat u akkoord dat u de rechtmatige eigenaar bent van de creditcard; u met het gebruiken van uw gebruikersnaam en paswoord toestemming geeft deze gegevens te gebruiken; u geen gegevens zult distriburen of misbruiken.
Betalingsafhandeling gebeurt door NMP. De gekochte credits blijven in principe onbeperkt geldig doch kunnen niet omgezet worden in contant geld.
Met het gebruiken van de on-line upload faciliteit gaat u akkoord dat uw creditcard wordt belast voor het aantal door u gevraagde credits. U wordt uitsluitend belast voor de door u aangeschafte credits, wij kennen géén monthly auto-billing!. De transacties zullen worden bevestigd per e-mail binnen 7 werkdagen. Reclaims kunnen tot 7 werkdagen per e-mail of post worden ingediend. Ons postadres is NMP internet, Postbus 76613, 1070 HE AMSTERDAM, The Netherlands. Per email doe u dit naar assist@people.nl.


Ten aanzien van gebruik van de sms-server
U kunt gebruik maken van de ingebouwde sms-server. Teneinde misbruik van nummers te voorkomen, wordt door ons gebruik gemaakt van nummer-validatie.
U mag uitsluitend uw eigen nummer opgeven, het is niet toegestaan nummers van anderen hiervoor op te geven.

Ten aanzien van het plaatsen van je profiel
Je kunt kosteloos je profiel plaatsen en onderhouden. Indien gewenst kun je uitgebreidere faciliteiten benutten, zoals een 'bekend'- indicator voor klanten en sms assistent.

Vereisten voor je profiel om zichtbaar te zijn zijn:
- je dient tenminste 1x in de twee maanden in te loggen om je gegevens up to date te houden, ofwel
- er zijn tenminste 2 contacten gemaakt door klanten in twee maanden.

Aanmelding voor People Direct is alleen bedoeld voor serieuze zelfstandigen: paydates en escortjongens, bij ander gebruik of misbruik behouden wij ons het recht voor je account te verwijderen.

De service van People Direct is géén aktieve escortbemiddeling, maar 1-op-1 direct onderling computer contact, deze maakt dan ook géén deel uit van de escortactiviteiten van People Amsterdam. Je bent als zelfstandige zelf verantwoordelijk voor alle evt. administratieve en juridische aspecten.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid, de service die door de website van People Direct wordt geboden wordt geboden op een as-is basis.

Note: We plaatsen je profiel alleen als je gay of bisexueel bent.
Vanwege juridische redenen kunnen we je profiel niet opnemen als je reeds voor People Escort werkt, of hier de laatste 8 maanden voor gewerkt hebt.

We hebben het recht je max. drie keer per jaar per mail te benaderen met de vraag je profiel up-to-date te houden.

Deze informatie kan, zonder opgaaf van reden, gewijzigd worden.

People is een internationaal geregistreerd handelsmerk van NMP/ Amsterdam.

Back One

Related Documents:
Privacy Statement
Frequently Asked Questions

About us

Login Options:
Increased security for shared computers
Remembering your username and password
Neither


People Direct: direct 1-1 computer contact met zelfstandige jongens

Wij hebben geen invloed op of de jongens zelf ook voldoen aan wat zij adverteren, daarom is een uitgebreid user-feedback systeem inbouwd met tevens de mogelijkheid tot abuse melding en indien nodig directe blokkering van ongewenste jongens. Tevens treft u een unieke interactieve Digitale Assistent waarmee u eenvoudig uw afspraken kunt plannen en kunt terugvinden.

Belangrijk: u dient zicht te realiseren dat jongens op deze site niet zijn gescreened! We kennen ze dan ook niet.


People Direct is geen aktieve bemiddeling onzerzijds, maar een volledig geautomatiseerd systeem waarin onze kennis en ervaringen zijn ingebouwd.

Omdat u op People Direct 1-1 dingen regelt met elkaar, is het uw eigen verantwoordelijkheid u zich ervan te vergewissen dat het eventuele hieruit voortvloeiende contact rechtmatig is.

Mocht informatie op deze site niet correct zijn, dan streven wij ernaar dit te corrigeren binnen max. 24 uur nadat wij hiervan in kennis zijn gesteld.
We sluiten expliciet elke aansprakelijkheid uit, en kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enig contact tussen personen die wij niet kennen, laat staan haar eventuele gevolgen.
Indien u zich hierin niet kunt vinden staat het u vrij deze site van People Direct op http://direct.people.nl niet te gebruiken.
Entire © 1992- 2024 Site & Legal Info